Fundusze i dofinansowania

Informujemy, iż spółka Reha-complex otrzymała w 2023 r. dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego Funduszu Medycznego.

Kwota dofinansowania wyniosła 500 000 zł.

Zakupiliśmy dla naszych pacjentów stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych oraz stacjonarny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała.