Lekarze Bez Kolejki rejestracja on-line Radom Lekarze Bez Kolejki rejestracja on-line Kozienice

Dla Naszych Pacjentów

PRZYJĘCIA W RAMACH NFZ

Rehabilitacja całkowicie finansowana przez NFZ i określona przepisami NFZ
(obowiązuje kolejka oczekujących, ściśle określone skierowania oraz czas realizacji,
na pobyt stacjonarny- kwalifikacja lekarza oddziału rehabilitacji).

SZYBKIE PRZYJĘCIA realizowane poza nfz

 • zarówno w ambulatorium jak i pobycie całodobowym,
 • w ramach współpracy z  fundacjami i stowarzyszeniami, które finansują rehabilitację pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi m.in.:   
  chorych na SM, z chorobą PARKINSONA,
 •  z odszkodowań OC sprawcy (rehabilitacja powypadkową),
 •  pomagając kompleksowo pacjentowi, rodzinie i opiekunom.

POBYTY REHABILITACYJNE i PIELĘGNACYJNE 

 • Dla pacjentów po operacjach ortopedycznych
  – np. endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego:

  Celem rehabilitacji jest usamodzielnienie pacjenta w zakresie samoobsługi w obrębie domu jak również uzyskania samodzielności w środowisku.
   
 • Dla pacjentów po wypadkach:
  O powrocie do pełnej sprawności decyduje szybkość rozpoczęcia rehabilitacji. W naszym ośrodku zapewnimy opiekę oraz pomoc w odzyskaniu zdrowia i sprawności fizycznej dla osób po wypadkach komunikacyjnych. Świadczymy rehabilitację z polisy OC sprawcy. Wspieramy naszych pacjentów w zdobyciu finansowania poprzez kontakt z firmami ubezpieczeniowymi.
   
 • Dla pacjentów z chorobami neurologicznymi:
  W naszej placówce zajmujemy się min. pacjentami chorymi na SM, z chorobą Parkinsona, z chorobami nerwowo-mięśniowymi.
   
 • Dla pacjentów po udarze mózgu:
  Rehabilitację po udarze mózgu opieramy na indywidualnym programie wykorzystując terapię neurologiczną, dostosowaną do aktualnych potrzeb pacjenta. Funkcjonalność pacjenta jest naszym celem a więc angażujemy pacjentów w proces terapeutyczny.
 

ZALECENIA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA

 1. Na 10 dni przed przyjęciem do szpitala, jeżeli to możliwe:

 • unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego,

 • unikanie kontaktów interpersonalnych innych niż domowe,

 • pozostawanie w minimum 7 dniowej (optymalnie 10 – dniowej) kwarantannie domowej wraz z domownikami,

 • częste mycie i dezynfekcja rąk,

 • obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu i smaku) lub ekspozycji na wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa),

 • jeżeli pacjent przebywa w kwarantannie/izolacji planowana hospitalizacja nie odbędzie się, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 1. Wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2 przed planowanym przyjęciem do szpitala.

  1.  3 dni przed przyjęciem do szpitala Pacjenci otrzymują sms-em kod uprawniający do wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa). Pacjenci zgłaszają się do wybranego gabinetu pobrań
   w celu wykonania testu.

  2. Pacjenci zgłaszają się samodzielnie bez osób towarzyszących, (opiekunowie wchodzą tylko z osobami wymagającymi pomocy osób trzecich lub z osobami z ograniczeniami psychoruchowymi).

  1. Wyniki testów przed planowanym przyjęciem do szpitala:  

  • pacjenci, którzy mają wykonywany wymaz przed planowanym przyjęciem do szpitala dostają powiadomienie telefonicznie tylko w przypadku, gdy wynik testu jest pozytywny (dodatni).
   Pacjenci, którzy nie otrzymają telefonu mają wynik testu negatywny (ujemny) i zgłaszają się w dniu przyjęcia do rejestracji,

  • w trakcie oczekiwania na przyjęcie na oddział pacjenci zobowiązani są do stosowania ogólnie przyjętych zaleceń sanitarnych tj. noszenia maseczek oraz zachowania dystansu społecznego,

  • tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala na planowaną hospitalizację,

  • w przypadku pozytywnego wyniku testu o dalszym postępowaniu decyduje lekarz prowadzący.

  1. Postępowanie po przyjęciu do szpitala na oddziale:

  • pacjent przyjmowany do szpitala przynosi maskę bawełnianą wielorazowego użytku (po użyciu bawełniane maski należy przechowywać w zamkniętych foliowych woreczkach) lub jednorazowe maski chirurgiczne, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu,

  • maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji:
   - przy opuszczaniu sali,
   - gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby,
   - gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę.

  ZAJMIEMY SIĘ PACJENTEM KOMPLEKSOWO

           Kompleksowa pomoc obejmuje:
  • transport pacjenta do placówki z domu pacjenta lub z oddziałów szpitalnych i z powrotem,
  • badanie lekarza prowadzącego,
  • badanie fizjoterapeutyczne,
  • opiekę pielęgniarską,
  • wdrożenie programu usprawniania:
   - terapia indywidualna,
   - zajęcia grupowe,
   - trening czynności dnia codziennego,
   - trening samodzielności i samoobsługi,
   - fizykoterapia,
   - masaż,
   - edukacja pacjenta i rodziny,
  • dobór zaopatrzenia ortopedycznego – realizujemy zlecenia NFZ,
  • pielęgnację ran pooperacyjnych,
  • wykonanie badań kontrolnych.

  REHABILITACJA DOMOWA

  Rehabilitacja domowa skierowana jest do pacjentów leżących i niesamodzielnych, którzy nie potrafią dotrzeć do przychodni. Po konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty ustalany jest indywidualny program usprawniania w ramach, którego prowadzimy min. ćwiczenia indywidualne, pionizację, naukę chodu, masaż, zabiegi fizykalne.


  REHABILITACJA AMBULATORYJNA

  • rehabilitacja kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego,
  • usprawnianie dzieci i niemowląt,
  • rehabilitacja dzieci ze skoliozą,
  • rehabilitacja stawów kolanowych i biodrowych,
  • rehabilitacja bolesnych barków,
  • diagnostyka i usprawnianiem pacjentów,
  • szkolenie kadr medycznych oraz rodzin pacjentów,
  • doborem i wypożyczaniem sprzętu medycznego.

  Co zabrać ze sobą na zabiegi w ambulatorium?

  • ręcznik,
  • obuwie na zmianę,
  • wygodny stój do ćwiczeń,
  • obecnie maseczkę i rękawiczki, jako prewencja w walce z COVID 19.

  poznaj kozienice

  http://www.kozienicepowiat.pl/powiat-kozienice/gminy/kozienice.html
  http://www.kozienice.pl/strona-263-na_szlaku.html

  .

  DOKUMENTY DO POBRANIA: